Vilkår for Salg og køb af andele


Handelspladsen er en platform for vindmølleandele, hvor det er muligt at få et overblik over udbud og efterspørgsel af andele i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S.

I udviklingen af Informationsplatformen har vi først og fremmest tilstræbt enkelthed og brugervenlighed, samt at vi undgår administration og udveksling af følsomme oplysninger så som personoplysninger og kontonumre på Internettet.

For at give et vist overblik over salg og købspriser, er det muligt at se de tidligere annonceopslag, dog uden kontaktoplysninger på de tidligere annoncer.

Lauget tager ikke ansvar for selve handlens udførsel, vi stiller blot et internetforum til rådighed, hvor folk får et overblik over udbuds- og efterspørgselsprisen og har mulighed for at udveksle de nødvendige oplysninger for at komme i kontakt med hinanden.

I forbindelse med et salg/køb downloader man en overdragelseskontrakt på Laugets hjemmeside og printer den ud. Hvis det ikke er muligt, kan man rekvirerer den hos laugets sekretariat.

Betaling og overlevering af andelsbeviser er en sag mellem køber og sælger. Når køber og sælger er blevet enige om prisen, udfyldes og indsendes/mailes overdragelseskontrakten i underskrevet stand til sekretariatet.

Regnskab Øst
Betina Holler
Kornbakken 16
Esbønderup,
3230 Græsted
Mail : bh@regnskabost.dk

Herefter indtaster vi de nye oplysninger i vores Administrationssystem og sender en kopi af overdragelseskontrakten til begge parter.

Såfremt du ikke har computer eller har brug for hjælp med indtastning af salg-/købsannonce (udløbsdato, Telefonnummer og/eller internetadresse, andelsnumre, antal andele og pris) er du velkommen til at kontakte Lene Vind på tlf. 21 17 71 70 torsdag kl 10-14.