Vilkår for Salg og køb af andele


Den nye handelsplatform for vindmølleandele minder om en enkel udgave af den Den blå Avis, og er ikke en rigtig handelsplads eller børs men nærmere et informationssted, hvor det er muligt at få et overblik over udbud og efterspørgsel af andele i Middelgrundens Vindmøllelaug.

I udviklingen af Informationsplatformen har vi først og fremmest tilstræbt enkelthed og brugervenlighed, samt at vi undgår administration og udveksling af følsomme oplysninger så som personoplysninger og kontonumre på Internettet.

For at give et vist overblik over salg og købspriser, er det muligt at se de seneste 30 annonceopslag, dog uden kontaktoplysninger på de tidligere annoncer.

I lighed med det nuværende system tager vi ikke ansvar for selve handlens udførsel, vi stiller blot et internetforum til rådighed, hvor folk får et overblik over udbuds- og efterspørgselsprisen og har mulighed for at udveksle de nødvendige oplysninger for at komme i kontakt med hinanden.

På samme måde som nu (henter) downloader man en overdragelseskontrakt på Laugets hjemmeside eller ringer og rekvirerer den hos laugets sekretær.

Download overdragelseskontrakt

Betaling og overlevering af andelsbeviser er en sag mellem køber og sælger. Når køber og sælger er blevet enige om prisen, udfyldes og indsendes overdragelseskontrakten i underskrevet stand til sekretariatet.

Middelgrundens Vindmøllelaug
C/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A
3000 Helsingør
vindmoller@outlook.dk

Herefter indtaster vi de nye oplysninger i vores Administrationssystem og sender en kopi af overdragelseskontrakten til begge parter. Samme procedure som vi hele tiden har anvendt.

Såfremt du ikke har computer eller har brug for hjælp med indtastning af salg-/købsannonce (udløbsdato, Telefonnummer og/eller internetadresse, andelsnumre, antal andele og pris) er du velkommen til at kontakte Lene Vind på tlf. 21 17 71 70 torsdag kl 10-14.